Bedrijfsgegevens

Breadhead Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contactgegevens:
Breadhead Media
2e Havenstraat 3
1976 CE IJmuiden
+31 (0)6 34894142

Jesse de Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Breadhead Media. Hij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Breadhead Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Breadhead Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Breadhead Media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Breadhead Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Breadhead Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Breadhead Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Breadhead Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn die door de Nederlandse wet is vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Breadhead Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Breadhead Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website, https://breadhead.media/, (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google Analytics

Gebruik

Gegevens delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken (anoniem)

Naam
_ga
Retentie
2 jaren
Functie
Naam
_gid
Retentie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven

CookieBot

Gebruik

Gegevens delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Doel wordt onderzocht

Naam
CookieConsent
Retentie
1 jaar
Functie

CloudFlare

Gebruik

Gegevens delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
__cfduid
Retentie
30 dagen
Functie
Identify trusted web traffic

Diversen

Gebruik

Gegevens delen

Delen van gegevens wordt onderzocht

Doel wordt onderzocht

Naam
thb-revolution-cookiebar
Retentie
Functie
Naam
undefined
Retentie
Functie
Naam
wistia-video-progress-oegnwrdag1
Retentie
Functie
Naam
wistia
Retentie
Functie
Naam
loglevel
Retentie
Functie
Naam
complianz_policy_id
Retentie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Retentie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_stats
Retentie
365 dagen
Functie
Naam
complianz_consent_status
Retentie
365 dagen
Functie
Naam
_gat_gtag_UA_51748582_11
Retentie
Functie
Naam
_gat
Retentie
Functie
Naam
vchideactivationmsg_vc11
Retentie
Functie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Breadhead Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Breadhead Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].